INFORMACJE ZWIĄZANE Z CHRZTEM DZIECKA

Rodzice zgłaszają się do kancelarii miesiąc przed planowanym chrztem dziecka celem ustalenia terminu chrztu (nie przynoszą wtedy dokumentów).

Następnie w tygodniu, kiedy przypada data chrztu rodzic przychodzi do kancelarii parafialnej dostarczając następujące dokumenty:

– Akt urodzenia dziecka;

– Dane rodziców dziecka (imiona rodziców w tym nazwisko panieńskie matki, wiek rodziców, adres zamieszkania, data i miejsce zawarcia związku małżeńskiego);

– Dane rodziców chrzestnych dziecka: imię i nazwisko, wiek i dokładny adres (chrzestni  dostarczają zaświadczenie ze swojej parafii, że mogą być rodzicami chrzestnymi, a także poświadczenie przystąpienia do sakramentu spowiedzi przed chrztem)

Rodzice chrzestni:

Dla każdego dziecka należy wybrać dwoje chrzestnych: ojca i matkę.

Rodzice i chrzestni prosząc o chrzest decydują się wychować dziecko w wierze katolickiej.

Wychowanie w wierze oznacza: doprowadzenie dziecka do świadomej przyjaźni z Chrystusem, a to dokonuje się przez: przekazanie dziecku podstawowych prawd wiary i zasad moralności głoszonych przez Kościół katolicki, a przede wszystkim nauczenie dziecka modlitwy, włączenie go w życie wspólnoty katolickiej (Msza św. niedzielna), posyłanie na naukę religii, doprowadzenie do pełnego udziału w Eucharystii i do przyjęcia sakramentu bierzmowania oraz wprowadzenie w dojrzałe i odpowiedzialne życie chrześcijanina.

Według Kodeksu Prawa Kanonicznego do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

 • Ukończył 16 lat – chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku,
 • Jest praktykującym katolikiem – bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii, uczestniczy regularnie we Mszy świętej niedzielnej i świątecznej oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić,
 • Jeżeli żyje w związku to musi to być związek małżeński kościelny – sakramentalny,
 • Jeżeli jest uczniem to powinien aktualnie uczęszczać na katechizację,
 • Jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej,
 • Nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

Chrzestnymi nie mogą być osoby:

 • żyjące w związkach niesakramentalnych (bez ślubu kościelnego),
 • młodzież nie uczestnicząca w katechezie,
 • osoba, która nie przyjęła sakramentu bierzmowania,
 • obojętni religijnie,
 • prowadzący gorszący tryb życia.

Rodzice chrzestni maja obowiązek uczestnictwa w nauce przed chrzcielnej. Prosimy rodziców chrzestnych będących spoza naszej parafii o przyniesienie od własnego Księdza Proboszcza zaświadczenia potwierdzającego możliwość pełnienia godności chrzestnego(ej).

Z okazji Chrztu dziecka chrzestni powinni przystąpić do Spowiedzi i Komunii świętej. W przyszłości rodzice chrzestni powinni być także świadkami Bierzmowania swego chrześniaka i uczestniczyć w ważniejszych wydarzeniach jego życia (I Komunia święta, ślub).
Dodatkowo rodzice chrzestni mają towarzyszyć w chrześcijańskim wtajemniczeniu dziecka, pomagać, aby ochrzczony prowadził życie chrześcijańskie odpowiadające przyjętemu sakramentowi i wypełniał wiernie złączone z nim obowiązki.

Kiedy o ochrzczenie dziecka proszą rodzice, którzy są ludźmi niewierzącymi lub niepraktykującymi, wtedy chrzestni muszą spełniać wymagania większe niż w sytuacji, gdy mamy do czynienia z rodzicami głęboko wierzącymi. Rola chrzestnych ma polegać wtedy na przejęciu całości lub w znacznej części obowiązku wychowania w wierze dziecka ochrzczonego. Stąd właśnie owe dodatkowe wymagania. Chrzestni w tym wypadku są bowiem nie tylko pomocnikami, ale osobami wypełniającymi podstawowe zadanie.

Na chrzest dziecka należy przynieść świecę chrzcielną oraz białą szatę dla dziecka.

Katecheza przedchrzcielna (obowiązkowa dla rodziców i chrzestnych z naszej parafii): w ostatnią niedzielę miesiąca poprzedzającą chrzest po Mszy świętej o godz. 11:30


INFORMACJE ZWIĄZANE Z SAKRAMENTEM MAŁŻEŃSTWA

1. Narzeczeni trzy miesiące przed ślubem zgłaszają się do kancelarii parafialnej w celu potwierdzenia daty ślubu oraz uzyskania informacji o skompletowaniu niezbędnej dokumentacji potrzebnej do ważnego zawarcia sakramentu małżeństwa. Ustalają termin spisania protokółu przedmałżeńskiego.

Do zawarcia sakramentu małżeństwa potrzebne są następujące dokumenty:

– świadectwo chrztu (nie starsze niż trzy miesiące od daty wystawienia)

– świadectwo bierzmowania

– świadectwo z oceną z religii wystawioną na świadectwie ukończenia szkoły średniej (ksero)

– zaświadczenie o ukończonej katechizacji przedmałżeńskiej – kurs przedmałżeński (nieakceptowane są formy zaliczeń online)

– zaświadczenie o ukończonych rozmowach z poradnictwa rodzinnego

– zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego o wykluczeniu przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego ze strony prawa państwowego

2. Po skompletowaniu dokumentacji i umówieniu z księdzem daty przerodzenia protokółu narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej (co najmniej dwa miesiące przed ślubem) w celu przeprowadzenia rozmowy duszpastersko – kanonicznej, wystawienia zapowiedzi przedślubnych i podania świadków ślubu z dokładnym adresem zamieszkania.

3. Narzeczeni są zobowiązani do odbycia dwóch spowiedzi przedślubnych: I zaraz po daniu na zapowiedzi; II w dzień lub przeddzień ślubu.

4. Narzeczeni tydzień przed ślubem zgłaszają się do kancelarii w celu omówienia liturgii sakramentu małżeństwa.

Uwaga: Zmianę dot. daty lub godziny ślubu, albo jego odwołanie należy niezwłocznie zgłosić w kancelarii parafialnej.

POGRZEB

– akt zgonu z USC
– zaświadczenie o udzieleniu sakramentów