Parafia św. Jana Chrzciciela

Lisiec Wielki

Informacje historycznie: Wieś Lisiec Wielki, kolonia położona nad rzeczką Pokrzywnicą, dopływem Powy uchodzącej do Warty.  W pismach Jana Łaskiego, arcybiskupa gnieźnieńskiego, autora zbioru statutów synodalnych wydanych w 1521 r. wymienia się Lisiec Wielki jako dobra królewskie. Już na początku XVI w. był tu kościół parafialny.

Za czasów króla Zygmunta l wzniesiono we wsi mały kościółek z drewna modrzewiowego, który stał się podstawą utworzenia parafii. Do parafii oprócz Liśca należały wsie: Lisiec Mały, Żdżary i Bicz. Patronem parafii był św. Jan Chrzciciel. Wizytacje kanoniczne parafii zwróciły uwagę na bardzo słaby stan budynku, ponieważ bieżące remonty nie przyniosły oczekiwanego rezultatu. Podjęto decyzję, by poniechać remontów starego kościoła, a przystąpić do budowy nowego murowanego. Uzasadnieniem ekonomicznym było obliczenie, że remont kapitalny drewnianej Świątyni pochłonąłby sumę równą kosztom budowy nowego obiektu. W 1868 r. Kościół został zniszczony przez burzę. W 1878 r. powołano komitet budowy kościoła i położono kamień węgielny. Koszty budowy nowego obiektu sakralnego były pokrywane z dobrowolnych darów parafian. Istniejący do dziś kościół parafialny zbudowany został w latach 1878-1885, a konsekrowany był w 1901 r. Budynek murowany, neogotycki, malowany w 1908 przez Aleksandra Przewalskiego, on tez namalował stacje Drogi Krzyżowej. Wnętrze kościoła przemalowane w 1972 r. W roku 2000 odnowiona polichromia z 1908 r. W ołtarzu głównym jest obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem. Autorem obrazów w ołtarzach bocznych i na feretronach jest Tadeusz Bałukiewicz. Kościół pokryty blachą w 1979 r., na wieży i zakrystii blacha miedziana od 19931 r.

Dzwonnica, trzy dzwony : „Jan”, „ Jadwiga”, „ Walenty” – z 1957 r. Krzyże i kapliczki przydrożne w każdej wsi.

Odpust główny św. Jana Chrzciciela – 24 czerwca .

Drugi odpust ku czci Imienia NMP Panny – 12 września.