Podczas Mszy św nasi parafianie oddali cześć Jezusowi uczestnicząc także w procesji z palmami . Świątynia była wypełniona wiernymi.np6